Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa lx & các nước đồng minh & sự đối đầu đông-tây diễn ra ở châu á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40

Trình bày & nhận xét sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh & sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40 (XX).

Trả lời

– Sự phân chia khu vực đóng quân, khu vực ảnh hưởng giữa LX & các nước Đồng minh:

+ Quân Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, Nam Triều Tiên. (0,25)

+ LX chiếm đóng miền Bắc Triều Tiên. (0,25)

+ Các vùng còn lại của châu Á: Đông Nam Á, Tây Á, Nam Á,… vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. (0,25)

– Sự đối đầu Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau CTTG II đến giữa những năm 40:

+ Cuộc nội chiến TrQ 1946-1949, LX giúp đỡ phong trào CmTrQ do Đảng cộng sản lãnh đạo; Mỹ giúp TrHDQ. (0,5)

+ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953: 1 bên là quân đội Bắc Triều Tiên & TrQ; 1 bên là Nam Triều Tiên, Mỹ & một số đồng minh của Mỹ dẫn đến việc chia cắt Triều Tiên 1953. (0,5)

+ 1945-1954: Pháp xâm lược ĐD, nhân dân ĐD có sự giúp đỡ của LX, TrQ & các nước XHCN; từ 1950, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh ĐD của Pháp. Cuộc chiến tranh này thể hiện sự tranh chấp giữa 2 phe: TBCN & XHCN. (0,5)

+ 1954-1975: Mỹ xâm lược VN, nhân dân VN được sự giúp đỡ to lớn của phe XHCN & các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình & tiến bộ trên thế giới. (0,5)

Có thể bạn quan tâm:  Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

ð Thế giới chia thành 2 phe rõ rệt, do 2 siêu cường LX & Mỹ đứng đầu. Điều này chi phối tình hình chính trị thế giới & quan hệ quốc tế trong nửa sau XX. (0,25)

Để lại Lời nhắn