Quan hệ giữa mĩ và trung quốc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Trình bày khái quát những sự kiện phản ánh quan hệ giữa Mĩ và Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ giúp Tưởng Giới Thạch gây nội chiến Quốc – Cộng lần 2 ở Trung Quốc (1946 – 1949).

Kết quả, Quốc dân đảng bại trận phải chạy ra đảo Đài Loan, Đảng Cộng sản lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ đó, Mĩ và CHND Trung Hoa (Trung Quốc) mâu thuẫn đối đầu.

Trong Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954), Mĩ giúp Pháp xâm lược, Trung Quốc giúp Việt Nam kháng chiến…

Mĩ và Trung Quốc tham gia Hội nghị Giơnevơ (1954), đưa tới chia cắt lãnh thổ Việt Nam thành hai miền Nam – Bắc…

Mĩ và Trung Quốc trực tiếp đối đầu trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953)…

Hai nước tham gia  kí Hiệp định Bàn Môn Điếm chia cắt hai miền Nam – Bắc Triều Tiên đến ngày nay…

Đế uy hiếp cộng sản ở Đông Bắc Á, nhất là Trung Quốc, Mĩ kí với Nhật Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật (1951)…

Mĩ đóng quân trên đất Nhật và hậu thuẫn cho Đài Loan…đe dọa Trung Quốc

Trong Chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975), Mĩ xâm lược Việt Nam, Trung Quốc giúp Việt Nam chống Mĩ…

Tháng 2 – 1972, tổng thống Mĩ Níchxơn sang thăm Trung Quốc, mở đường cho quan hệ giữa hai nước chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại….

Có thể bạn quan tâm:  Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng việt nam trong cùng thời gian này như thế nào

Trung Quốc và Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Kể từ đó đến nay, hai nước vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau.

Khi Trật tự hai cực Ianta đổ (1991), Trung Quốc vươn lên thành một cực cạnh tranh với Mĩ trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành.

Để lại Lời nhắn