Ký kết hiệp định Pari -1973 nguyên nhân và nghĩa

Câu hỏi: Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị và ký kết Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam? Thắng lợi lớn nhất trong Hiệp định Pari là gì? Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định này.

Trả lời:

Những thắng lợi quân sự tác động đến việc ký kết hiệp đinh Pari:

  • Cuối 1964 đầu 1965 tiến công mãnh liệt cả về quân sự và chính trị làm cho chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản.
  • 1965 – 1967 cuộc cách mạng tại Miền Nam dành thắng lợi trong vòng 25 – 30 ngày. Buộc Mỹ rút hết quân về nước. Ngay lúc đó, đàm phán không điều kiện với Mỹ.
  • 1967 – 1968 cuộc tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 nổ ra như sấm vang trời. Cuộc tiến công đã đánh thẳng vào các thành thị và trung tâm đầu não chỉ huy cuộc chiến tranh Mỹ – Ngụy. Buộc Mỹ tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. Chúng phải chấp nhận đàm phán với ta ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
  • Ký kết hiệp định Paris: Trận “Điện Biên Phủ trên không” (từ 18 đến 29/12/1972) là thắng lợi quyết định buộc Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc và kí hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm:  Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào đồng khởi ở miền nam VN (1959-1960)

Thắng lợi lớn nhất trong hiệp định Pari

Thế giới gọi hội nghị Paris ở Việt Nam là “cuộc hòa đàm thế kỷ”. Chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội và vũ khí ra khỏi miền nam Việt Nam. Hơn thế, Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước.Ta đã “đánh cho Mỹ cút” tạo điều kiện “đánh cho Ngụy nhào” trong giai đoạn sau. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta toàn thắng. Đất nước bớt oằn mình trước sự xâm lược đe dọa của quân thù.

Đọc thêm bài viết cách mạng tháng 8-1945 mốc son lịch sử Việt.

Ý nghĩa của hiệp định Pari

  • Thắng lợi của việc ký kết hiệp định Pari ở Việt Nam không chỉ có ý nghĩa lịch sử đối với cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta. Mà nó còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. Góp phần ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  • Khép lại giai đoạn Mỹ hóa cao độ chiến tranh bằng việc buộc chúng phải rút toàn bộ quân đội và vũ khí ra khỏi miền nam. Cam kết không dính líu trở lại mà còn mở ra giai đoạn mới với những thắng lợi lẫy lừng hơn, oanh liệt hơn. Đánh sấp toàn bộ chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam.
  • Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng hoàn toàn miền nam và thống nhất đất nước. Góp phần mở ra cục diện mới ở Đông Nam Á. Quân đội Mỹ rút khỏi khu vực, khối SEATO giải tán, xu thế hòa bình, trung lập trong khu vực phát triển.
Có thể bạn quan tâm:  So sánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng

Có thể nói việc kí kết hiệp định này có giá trị vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến tương lai, vận mệnh dân tộc. Đặc biệt, tạo cơ hội cho quân và dân ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đấu tranh sắp tới.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Hi Thương ST

Để lại Lời nhắn