Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Tổ chức Liên Hợp Quốc ra đời chính là bước ngoặt to lớn của hoạt động chính trị trên thế giới. Trong suốt 60 năm qua lần đầu tiên các quốc gia có một diễn đàn ngoại giao như vậy. Các quốc gia được tham gia thảo luận, bàn bạc để có tiếng nói chung. Đồng thời lên án, phê phán những hành động xâm chiếm, không tôn trọng chủ quyền…

Tuy nhiên, sự ra đời của Liên Hợp Quốc vẫn có những mặt hạn chế nhất định. Bởi, vẫn còn phụ thuộc ít nhiều vào các cường quốc. Liên Hợp Quốc chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Do đó, các siêu cường giữ vai trò quyết định, có thể thay đổi được cơ chế hoạt động của hội đồng.

Mục đích thành lập của tổ chức Liên Hợp Quốc:

  • Giữ gìn trật tự hòa bình, an ninh các quốc gia trên thế giới.
  • Tăng cường xây dựng các mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, chính trị, ngoại giao với các nước. Hoạt động trên cơ sở, tôn trọng quyền tự quyết, bình đẳng, tự do.

6 nguyên tắc hoạt động chính của Liên Hợp Quốc quy định trong Hiến chương là:

  • Không xâm phạm, luôn tôn trọng chủ quyền quốc gia
  • Độc lập chính trị dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ
  • Trong quan hệ quốc tế không dùng vũ lực để đe dọa, tấn công
  • Công việc nội bộ của từng quốc gia sẽ tự giải quyết, không can thiệp
  • Mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ quốc tế và phải nghiêm túc thực hiện nó
  • Luôn luôn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột, mâu thuẫn
Có thể bạn quan tâm:  Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975).

Hoài Thương

Để lại Lời nhắn