Cách mạng tháng 8-1945 mốc son lịch sử Việt

Cách mạng tháng 8 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoăt vĩ đại của dân tộc. Nhân dân ta từ nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, chủ vận mệnh của mình. Dưới đây là bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của cuộc cách mạng này.

Bối cảnh lịch sử cách mạng tháng 8-1945

Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào gia đoạn cuối. Từ tháng 4 – 1945 trở đi cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Khu giải phóng Việt Bắc được hình thành dưới sự lãnh đạo của ủy ban chỉ huy lâm thời. Nơi đây trở thành căn cứ của cả nước. Thời điểm này là cơ hội tốt cho ta giành độc lập. Và phong trào toàn dân khởi nghĩa chính thức được phát động.

Đọc thêm một số kiến thức lịch sử hay tại website: cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. So sánh luận cương chính trị và cương lĩnh chính trị.

Kết quả và ý nghĩa

  • Thực hiện nghị quyết tổng khởi nghĩa giành chính quyền của quốc dân đại hội, Việt Nam đã đứng lên chiến đấu và dành chiến thắng cách mang tháng 8 – 1945.
  • Ngày 2/ 9 /1945 bác Hồ đã đọc tuyên ngôn, tuyên bố Việt Nam dành được độc lập tư do.
Có thể bạn quan tâm:  Toàn cầu hóa là gì? Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa trong nửa sau thế kỉ XX.

Ý nghĩa: là bước ngoặt vĩ đại mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Là kinh nghiệm lịch sử quý báu, góp phần xây dựng kho tàng về cách mạng dân tộc.

Với những kiến thức về cuộc cách mạng tháng 8 – 1945, hy vọng đây sẽ nguồn thông tin hữu ích. Chúng sẽ giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn môn lịch sử.

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn