Trình bày sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc

Hoàn cảnh:

Hiến chương Liên hợp quốc được soạn thảo vào ngày 25/4/1945 với sự có mặt của 50 chính phủ tại Mỹ. 2 tháng sau hiến chương được thông qua. Đến ngày 26/6/1945 chính thức có hiệu lực, tổ chức Liên hợp quốc ra đời.

Mục đích hoạt động:

– Bảo vệ hòa bình, giữ gìn an ninh thế giới.

– Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa các quốc gia

– Các nước tiến hành hợp tác, đầu tư liên kết dựa trên những nguyên tắc nhất định.

 Tổ chức Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:

Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:

– Các quốc gia có quyền bình đẳng và tự quyết như nhau

– Không xâm phạm lãnh thổ, tôn trọng chủ quyền, hệ thống chính trị của các nước

– Công việc nội bộ của quốc gia nào tự giải quyết nấy

– Sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề tranh chấp quốc tế

– Sống hòa bình, đồng thuận với các nước lớn như Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Các cơ quan chủ chốt: Đại hội đồng, Hội đồng quản thác, Tòa án quốc tế và Ban thư kí…

Các cơ quan đóng vai trò chuyên môn:

+ WTO

+ WHO

+ UNESCO

+ UNICEF

+ FAO…

 Vai trò chính của Tổ chức:

  • Đóng vai là tòa án quốc tế. Luôn đấu tranh nhằm bảo vệ hòa bình, xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột.
  • Đẩy mạnh thiết lập các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực.
  • Có tổng cộng 192 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc vào năm 2006.
  • Việt Nam tham gia tổ chức vào tháng 9/1977, là thành viên thứ 149.
Có thể bạn quan tâm:  Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở pháp từ những năm 30 của thế kỉ XX đến năm 1945 đã tác động tới cách mạng việt nam trong cùng thời gian này như thế nào

Để lại Lời nhắn