Trình bày sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc

Hoàn cảnh:

Hiến chương Liên hợp quốc được soạn thảo vào ngày 25/4/1945 với sự có mặt của 50 chính phủ tại Mỹ. 2 tháng sau hiến chương được thông qua. Đến ngày 26/6/1945 chính thức có hiệu lực, tổ chức Liên hợp quốc ra đời.

Mục đích hoạt động:

– Bảo vệ hòa bình, giữ gìn an ninh thế giới.

– Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa các quốc gia

– Các nước tiến hành hợp tác, đầu tư liên kết dựa trên những nguyên tắc nhất định.

 Tổ chức Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:

Liên hợp quốc hoạt động theo 5 nguyên tắc sau:

– Các quốc gia có quyền bình đẳng và tự quyết như nhau

– Không xâm phạm lãnh thổ, tôn trọng chủ quyền, hệ thống chính trị của các nước

– Công việc nội bộ của quốc gia nào tự giải quyết nấy

– Sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề tranh chấp quốc tế

– Sống hòa bình, đồng thuận với các nước lớn như Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Các cơ quan chủ chốt: Đại hội đồng, Hội đồng quản thác, Tòa án quốc tế và Ban thư kí…

Các cơ quan đóng vai trò chuyên môn:

+ WTO

+ WHO

+ UNESCO

+ UNICEF

+ FAO…

 Vai trò chính của Tổ chức:

  • Đóng vai là tòa án quốc tế. Luôn đấu tranh nhằm bảo vệ hòa bình, xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột.
  • Đẩy mạnh thiết lập các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực.
  • Có tổng cộng 192 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc vào năm 2006.
  • Việt Nam tham gia tổ chức vào tháng 9/1977, là thành viên thứ 149.
Có thể bạn quan tâm:  Cách mạng tư sản Pháp hoàn cảnh và ý nghĩa

Để lại Lời nhắn