Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945) và hệ quả của những quyết định đó.

Hoàn cảnh lịch sử:

– Ở giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai (đầu năm 1945)

– Với các nước đồng minh xuất hiện nhiều vấn đề cấp bách cần phải xử lý kịp thời.

+ Đánh bại phát xít

+ Sắp xếp lại tổ chức thế giới mới

+ Phân chia lợi phẩm sau chiến tranh

– Tháng 2/1945, Hội nghị Ianta (2/1945) được diễn ra nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên. 3 nước họp là Mỹ, Liên Xô và Anh.

Hội nghị Ianta đã đưa ra 3 quyết định quan trọng:

– Phải tiêu diệt hết sạch chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản.

– Để thế giới được hòa bình, trật tự, bắt buộc phải thành lập tổ chức Liên hợp quốc

– Lên kế hoạch, phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng.

– Các quốc gia, quần đảo thuộc vùng ảnh hưởng của Liên Xô. Đó là quần đảo Cu-rin (4 đảo), Mông Cổ, Bắc Triều Tiên…

– Nhật Bản, Nam Triều Tiên, khu vực Đông Nam Á… Tất cả thuộc vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây.

Hệ quả của những quyết định trên:

– Tổ chức Liên hợp quốc nhanh chóng ra đời. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình trên thế giới. Thiết lập mối quan hệ hữu nghị, tình bằng hữu, tôn trọng chủ quyền, nội bộ của nhau.

Có thể bạn quan tâm:  Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975).

– Các cường quốc lớn đã có tiếng nói chung. Như vậy sẽ hạn chế việc “lớn bắt nạt bé”, tôn trọng tổ chức chính trị tư bản – vô sản.

– Liên Xô (châu Á) và Mỹ (châu Âu) có cơ hội giao thoa với nhau. Tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực.

– “Trật tự hai cực Ianta” lần đầu tiên xuất hiện. Đây là tiền đề mở ra một trật tự thế giới mới, có khuôn khổ nhất định.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Hoài Thương 

Để lại Lời nhắn