Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

  • Đường lối, chính sách lãnh đạo khôn ngoan, nhanh chóng, kịp thời của Đảng và nhà nước. Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân tộc song song ở hai miền Nam – Bắc. Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức đấu tranh trên mọi lĩnh vực, quân sự, chính trị, ngoại giao.
  • Quần chúng nhân dân dũng cảm, yêu nước, luôn đoàn kết, yêu thương nhau. Tất cả cùng vì sự nghiệp dành lại độc lập, tự do, giải phóng miền Nam. Hậu phương miền Bắc vững mạnh, hỗ trợ đắc lực. Đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu của cuộc chiến, cho dù khó khăn đến thế nào.
  • Cuộc kháng chiến chống Mỹ quân ta thắng lợi, còn nhờ vào sự giúp đỡ của 3 nước Đông Dương. Ngoài ra, còn có các nước xã hội chủ nghĩa luôn đồng lòng, phản đối chủ nghĩa tư bản bóc lột. Điển hình là Liên Xô, Trung Quốc… 
  • Nhân dân ta chăm chỉ, chịu khó, lao động cần cù, sáng tạo. Dù ở hoàn cảnh nào vẫn luôn lạc quan, yêu đời.

Với đề thi này, để đạt điểm tối đa, các em cần nêu đủ ý. Ở mỗi ý phải kèm theo phân tích như trên. Nếu các em chỉ nêu ý mà không giải thích thì chỉ được nữa số điểm quy định. Dạng câu hỏi liệt kê nguyên nhân – ý nghĩa không hề khó. Có thể nói đây là kiểu câu dễ ăn điểm nhất. Do đó, các em cần ôn luyện kỹ, nghiêm túc để đạt điểm cao.

Hoài Thương 

Để lại Lời nhắn