Phân tích điều kiện bùng nổ & ý nghĩa của phong trào đồng khởi ở miền nam VN (1959-1960)

 Phân tích điều kiện bùng nổ

– Trong những năm 1954-1959, Mỹ-Diệm ra sức phá hoại HĐ Giơ, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta & biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới & căn cứ quân sự của Mỹ.

– 1957-1959:chính quyền Ngô Đình Diệm mở rộng chính sách “tố cộng, diệt cộng”, ra đạo luật 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, lê máy chém khắp miền Nam làmlực lượng cách mạng bị tổn thất nặng, đòi hỏi phải có biện pháp quyết liệt để đưa Cm vượt qua khó khăn.

– Trước tình hình đó, phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh, Bác Ái (2/1959), Trà Bồng (8/1959)…, sau lan khắp miền Nam thành cao trào cách mạng.

– Lực lượng CmMN được giữ gìn & phát triển trong giai đoạn 1954-1959: Phong trào đấu tranh chính trị, đòi thi hành HĐ Giơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ; chống “tố cộng, diệt cộng”, “trưng cầu dân ý”…. Tiêu biểu là “Phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân SG-CL.

– 1.1959, HNBCHTWĐ lần 15 quyết định để nhân dân MN sử dụng bạo lực Cm đánh đổ chq M-D. HN nhấn mạnh: Ngoài con đường dùng bạo lực Cm, nd MN ko còn con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của CmMN là KN giành chính quyền về tay nd bằng con đường đấu tranh CT là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh VT.

Có thể bạn quan tâm:  Trình bày nội dung và phân tích ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941)

* Ý nghĩa:

– Giáng đòn nặng nề vào chính sách TD mới của Mỹ ; Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

– Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của CmMN: từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

– 20.12.1960, MTDTGPMNVN ra đời, đoàn kết toàn dân đấu tranh chống Mỹ-Diệm, lập chính quyền cách mạng dưới hình thức Ủy ban nhân dân tự quản.

Để lại Lời nhắn