Toán lớp 4 nâng cao: Dạng số và chữ số

Dạng số và chữ số.

Dưới đây là những bài toán nâng cao lớp 4 được tổng hợp một cách chọn lọc nhằm giúp các em học sinh đào sâu hơn kiến thức môn toán lớp 4.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 1: cho các chữ số: 1,2,3. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên?

Bài 2: Cho các chữ số:0,1,2,3. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên?

Bài 3: Cho các chữ số:2,0,3,5. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số trên?

Bài 4: Cho 4 chữ số: 1,2,3,4. Hãy viết tất cả các số có đủ 4 chữ số khác nhau đó. Em có nhận xét gì về sự xuất hiện của mỗi chữ số ở các hàng?

Bài 5: Cho 4 chữ số 0,3,5,1. Từ các chữ số đó. Hãy viết tất cả các số có đủ 4 chữ số khác nhau đó. Em có nhận xét gì về sự xuất hiện của mỗi chữ số ở các hàng?

Tính tổng các số vừa lập được

Bài 6: Cho bốn chữ số : 0; 4; 6 và 8.

a) Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho ?

Có thể bạn quan tâm:  TOÁN LỚP 4: CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT

b) Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?

c) Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho ?

Bài 7: Cho 5 chữ số : 0; 1; 2; 3; 4.

a) Hãy viết các số có 4 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho ?

b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đã cho ?

Bài 8: Có Thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau biết rằng:

a)Các chữ số của nó đều là những số lẻ?

b)Các chữ số của nó đều là những số chẵn?

Bài 9: Một người viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1,2,3,4…,260. Hỏi người đó đã dùng bao nhiêu lượt các chữ số?

Bài 10: Một quyển sách có 128 trang. Hỏi người ta đã phải dùng bao nhiêu lượt các chữ số để đánh số trang của quyển sách đó.

Bài 11: Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng số chữ số gấp đôi số trang. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 12: Quyển sách toán lớp 4 có 220 trang. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách đó.

Bài 13: Viết liên tiếp 15 số lẻ đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xoá đi 15 chữ số của số tự nhiên vừa nhận được mà vẫn giữ nguyên thứ tự của các chữ số còn lại để được:

Có thể bạn quan tâm:  Toán trung bình cộng lớp 4 - Mẹo giúp học sinh hiểu bản chất

a) Số lớn nhất?

b) Số bé nhất?

Bài 14: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 15 ta được một số tự nhiên. Hãy xoá đi 10 chữ số của số vừa nhận được mà vẫn giữ nguyên thứ tự của các chữ số còn lại để được:

a) Số lớn nhất?

b)Số bé nhất?

Viết các số đó.

Bài 15: Tìm:

a) Số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau?

b) Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số được viết từ ba chữ số khác nhau?

Bài 16: Viết mười số chẵn liên tiếp kể từ số 2 ta được một số tự nhiên. Hãy xoá đi 10 chữ số của số vừa nhận được mà vẫn giữ nguyên thứ tự của các chữ số còn lại để được:

a)Số lớn nhất?

b)Số bé nhất?

Viết các số đó.

Bài 17: Cho bốn chữ số 0; 2; 5; 6. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau từ bốn chữ số trên.

Bài 18: Cho sáu chữ số khác nhau và khác 0. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số, mà mỗi số có 3 chữ số khác nhau?

Tải tài liệu miễn phí ở đây

2 Bình luận

  1. Thắm phụ huynh
  2. mai nhunh

Để lại Lời nhắn