tả hoa hồng

Tả cây hoa hồng

Bài văn 1: Tả cây hoa hồng        Trong vườn nhà em, ông em trồng rất nhiều loại hoa: hoa huệ, hoa hải đường, hoa nhài,… nhưng em thích nhất là hoa hồng. Khóm hồng ông em trồng...