Có 3345 kg gạo đựng vào các túi, mỗi túi 9 kg. Cần ít nhất bao nhiêu túi?

[Hỗ trợ giải toán lớp 4 trực tuyến] – Hỏi: Có 3345 kg gạo đựng vào các túi, mỗi túi 9 kg. Cần ít nhất bao nhiêu túi? Trả lời:  Ta có: 3345 : 9 = 371 dư 6. Vậy nếu...

Chứng minh rằng nếu (mp + nq) chia hết (m – n) thì (mq + np) cũng chia hết (m – n) – Chuyên đề về chia hết

[Bồi dưỡng HSG môn Toán khối 6 - Chuyên đề về chia hết - chia có dư] – Đề bài: Chứng minh rằng nếu (mp + nq) chia hết (m – n) thì (mq + np) cũng chia hết  (m –...